Đăng ký tham gia

Để đăng ký tham dự các khoá học tại trung tâm YouRICH, học viên theo các bước sau

  Bước 1. Hoàn tất thông tin [Form đăng ký] và gửi Email về địa chỉ:Info@youRICH.vn
  Bước 2. Bộ phận hỗ trợ đào tạo nhận form đăng ký, sẽ cập nhật thông tin học viên theo khoá học như form đăng ký, và sẽ gửi thông tin xác nhận lại việc tham dự cho học viên, hướng dẫn thủ tục thanh toán học phí (trong vòng 24 giờ).
  Bước 3. Trước ngày khai giảng khoá mới 10 ngày, bộ phận hỗ trợ đào tạo sẽ gọi điện, gửi email thông tin xác nhận cho học viên về địa điểm, thời gian khai giảng, việc đóng học phí (chuyển khoản).
  Bước 4. Ngay sau khi đóng học phí, học viên được xem như chính thức tham dự khoá đào tạo, sẽ nhận thông tin thời khoá biểu, lớp học, và các tài liệu học tập cần thiết cho khoá học.

Thông tin ĐÓNG HỌC PHÍ
Chuyển khoản (VND)
- Số TK (A/C No): 0461000541575
- Tên tài khoản (A/C Name) : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mastery
- Tại ngân hàng (With Bank): VIETCOMBANK SONGTHAN